VÕ NHẬT TRƯỜNG


Tôi : Võ Nhật Trường
Sinh ngày: 01/05/1982
Quê quán: Tam Quan Bắc -Hoài Nhơn –Bình Định
Chuyên môn: Tin học
Sở thích: Học tập, vui chơi và giao lưu cùng bạn bè !
Email liên hệ:
Sunrise.tqb@gmail.com
Sunrise.tqb@hotmail.com
Sunrise1582@yahoo.com.vn
Số TK Aribank: 4307215007539
Điện thoại: 0985297377
Điện thoại: 01666897129
Điện thoại: 0965661247
Số CMT:211725206

Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

Bieu_dien_hay_03.flv Cong_nghe_hay_04.flv Cong_nghe_hay_03.flv Cong_nghe_hay_02.flv Cong_nghe_hay_01.flv Bieu_dien_hay_02.flv Bieu_dien_hay_01.flv Nau_an_02.flv Nau_an_01.flv Ntc2018_0141.JPG Nhung_sang_che_tuyet_voi_03.flv Gia_dinh_hai_nao.flv U23VN_vao_chung_ket_AFC_2018.flv Song_dep_23.flv Song_dep_22.flv Song_dep_21.flv Song_dep_20.flv Song_dep_19.flv Song_dep_18.flv

Cảnh đẹp Việt Nam

Cảm xúc


Sắp xếp dữ liệu

Điều tra ý kiến

Đánh giá của bạn về trang này?
Tốt
Khá
Trung bình
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  5 khách và 0 thành viên

  Võ Nhật Trường


  >

  De thi hk 1 tin 8-20172018

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Võ Nhật Trường (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:01' 30-01-2018
  Dung lượng: 173.0 KB
  Số lượt tải: 250
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD – ĐT HOÀI NHƠN
  Trường THCS Tam Quan Bắc
  Họ và tên: ........................................
  Lớp: ........... SBD: .........
  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
  Năm học: 2017-2018
  Môn: TIN HỌC 8
  Thời gian làm bài: 45 phút
  (Không kể thời gian phát đề)
  Chữ kí giám thị
  Mã phách
  
  
  
  GT1:

  GT2:
  
  
  ......(.........................................................................................................................

  Điểm (bằng số)

  Điểm (bằng chữ)  Giám khảo 1
  Giám khảo 2
  Mã phách


  Số tờ:......
  
  ĐỀ 1
  A.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6,0 điểm)
  I. Hãy điền đáp án đúng vào bảng đáp án ở phần bài làm: (4,0 điểm).
  Câu 1./ Kết quả phép so sánh sau là x + 2< 5
  a./ Đúng b./ Sai
  c./ không có kết quả d./ Đúng hay sai phụ thuộc vào giá trị của x
  Câu 2/ Bạn Lan cần tính chu vi P và diện tích S của hình tròn có bàn kính R cho trước thì bạn cần khai báo biến thế nào? ( R kiếu số nguyên)
  A./ Var R, P,S: Integer; B./ Var Var R:integer; P,S: Char;
  C. Var R:integer; P,S: real; D. Var R, P,S: String;
  Câu 3/ Câu lệnh điều kiện có dạng là:
  A.If < điều kiện > then < câu lệnh 1> else ;
  B.If <điều kiện > then < câu lệnh>;
  C.If <điều kiện> then < câu lệnh 1>:;
  D.If <điều kiện> then < câu lệnh 1> else ;
  Câu 4/ Với M:=7 câu lệnh if m>7 then write(m) else write(8); in ra giá trị nào ?
  A.7 B. 6 C. không in ra giá trị nào D. 8
  Câu 5/ Đoạn chương trình sau: if (a-b)*(a-b) >=12 then c:= (a+b)*(a+b) else c:= a*b;
  Khi nhập a = 4, b = 6 thì kết quả c bằng:
  A. 24 B. 100 C. 10 D. 30
  Câu 6/ Hai biến thuộc kiểu dữ liệu x:=5; y:=7 Biến z cần khai báo những kiểu nào để z:=x*y;
  A./ Kiểu Interger B./ kiểu Char C./ Kiểu String D./ Kiểu Real;
  Câu 7/ 0Câu lệnh nào sau đây để nhập một số từ bàn phím vào biến k?
  A. Writeln(‘Nhập k = ’); B. Read(k); C. Writeln(k); D. Readln(k);
  Câu 8/. Câu lệnh nào sau đây để in giá trị lưu trong biến p ra màn hình?
  A. Witre(p); B. Wtireln(p); C. Writeln(p); D. Readln;
  Câu 9./ Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng :
  A. Var hs : real ; B. Const hs =10 ; C. Const hs : real ; D. Var S = 24 ;
  Câu 10./ Hãy đọc đoạn chương trình sau: if (c+d)*(c-d) <=60 then s:= (c+d)*(c-d) else s:= 2*c*d;
  Khi nhập c = 6, d = 2 thì kết quả s bằng:
  A. 23 B. 49 C. 24 D. 32
  Câu 11./Trong lệnh lặp for …to … do của Pascal, trong mỗi vòng lặp, biến đếm thay đổi như thế nào?
  A. Tăng thêm 1 đơn vị B. Giảm 1 đơn vị
  C. Một giá trị bất kì D. Một giá trị khác 0
  Câu 13./ Kết quả hiển thị trên màn hình câu lệnh writeln(‘12+23=’, 12+23) là
  a./ 12+23=12+23 b./ 35 c./ 12+23=’12+23’ d./ 12+23=35  Không được ghi vào phần này  (

  Câu 12./ Khi thực hiện đoạn chương trình sau, giá trị của biến S bằng bao nhiêu:
  s:=
   
  Gửi ý kiến

  Luyện thiết kế Web


  I LOVE YOU

  Thiết kế
  Chủ đề web
  Email của bạn
  *Nội dung*
  Đường dẫn Tựa đề
  Thêm vào  Đây là đoạn mã nguồn trang web của bạn. Hãy tìm một Domain+Host để đưa nó lên mạng  BẠN CHỈ CẦN COPPY MỘT ĐOẠN CODE DÁN VÀO VÀ ẤN VÀO LÀM XONG VÀ ẤN VÀO XEM THỬ LÀ CÓ KẾT QUẢ NGAY